ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

็Happy Home Chronic Care

13/12/2016

 

.. Happy Home Chronic Care ..

พิธีเสกแผนกสิริอายุ 3B

แผนกสิริอายุ ฝ่ายการพยาบาล จัดพิธีเสกบ้านใหม่ (แผนกสิริอายุ ชั้น 3B)

โดยทำการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยให้มีความทันสมัยและามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับต่อจำนวนผู้ป่วยแผนกสิริอายุที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย