ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

ประกาศ คลินิกพิเศษปิดทำการเทศกาลปีใหม่ 2561

06/12/2017

 

 

คลินิกแพทย์แผนจีน
ปิดทำการ 5 วัน    * วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561

 

ศูนย์ผิวหนัง
ปิดทำการ 4 วัน    * วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561

 

คลินิกตา หู คอ จมูก, ศูนย์ทันตกรรม, คลินิกทางเดินอาหาร, แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
ปิดทำการ 2 วัน    * วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561

 

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ, ศูนย์ตรวจสุขภาพ 
ปิดทำการ 3 วัน  * วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561

 

สถาบันหัวใจ
ปิดทำการ 1 วัน   * วันที่ 1 มกราคม 2561