ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เข้าร่วมการเปิดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 

16/11/2018

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เข้าร่วมการเปิดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 

โดยเวลา 10.00 น. คุณนฤมล ช้างทอง ผู้จัดการแผนกร้านค้าสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ที่มาออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดมวลกล้ามเนื้อ และมวลกระดูก ในงาน Healthy Living Fair อีกด้วย