ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

วันผู้ป่วยสากล 2560

10/02/2017

 

 

10 กุมภาพันธ์ 2560 .. วันผู้ป่วยสากล

 

ตัวแทนคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มอบของที่ระลึกและร่วมร้องเพลงอวยพร

เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องในวันผู้ป่วยสากล ประจำปี 2560