ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจพนักงานพุทธ ประจำปี 2018

โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจพนักงานพุทธ ประจำปี 2018 ได้รับเกียรติจากครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต มาเป็นวิทยากร ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา: เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต

กิจกรรมเป็นการผสมผสานการเจริญสติและสมาธิภาวนาวิถีพุทธอย่างอ่อนโยนและปล่อยวาง เพื่อพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพและจิตวิญาณ กระตุ้นให้เกิดการฝึกสมาธิผ่านโยคะ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งต่อประสบการณ์ดีๆ สู่คนรอบข้าง