ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

สัมมนาแพทย์โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ประจำปี 2018 รุ่นที่ 1

01/09/2018

วันที่ 1 กันยายาน 2018 ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกําธรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ พร้อมทีมแพทย์ เข้าร่วมสัมมนาแพทย์ ประจำปี 2018  รุ่นที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "Beloved SLH Doctor - หมอที่รัก" 

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลนครธน  เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ณ โรงแรมทวาราวดี จังหวัดปราจีนบุรี