ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

120 ปี แห่งความรัก ความเมตตา และพระพรจากพระเจ้า

15/09/2018

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2018 ฉลอง 120 ปี โรงพยายาบาลเซนต์หลุยส์ โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ วัดน้อยพระจิตเจ้า

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลบุคคลตัวอย่าง Saint Louis Model และร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม "มีคาแอล" แด่
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู