แผนกอายุรกรรม

ขอบเขตการบริการ

          ให้บริการตรวจรักษาโรคด้วยยา ให้การพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยในกลุ่มโรคอายุรกรรมทั่วไปและ เฉพาะทาง ทุกเพศ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่อยู่ในภาวะที่ต้องให้การดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนหรือทันที


ลักษณะบริการ

บริการหลัก

     * วินิจฉัย ตรวจรักษา ตามมาตรฐานและจรรยาวิชาชีพ
     * ให้บริการด้านการพยาบาลตามมาตรฐานและจรรยาวิชาชีพ
     * ให้คำปรึกษา ความรู้และการสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการตามกลุ่มโรค
     * ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม ด้านสุขภาพ หรือบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทางโทรศัพท์

บริการเสริม

     * บริการตรวจสอบสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต ออกใบรับรองแพทย์เพื่อรับรองก่อนเข้าทำงาน เพื่อสมัครเรียน เพื่อสอบใบขับขี่ เป็นต้น
     * จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (กิจกรรมค่ายเบาหวาน จัดบอร์ด จัดนิเทศ ทำสื่อการสอนในรูปแบบของแผ่นพับทาง Intranet ในแต่ละกลุ่มโรค)
     * ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสากับโรงพยาบาล
     * ร่วมกิจกรรมชุมชนกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
     * ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 
    


      งานบริการแผนกอายุรกรรมเฉพาะทาง มีแพทย์อายุรกรรมเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น  ระบบประสาทและสมอง ระบบโลหิต ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบโรคไต ระบบการติดเชื้อ
มะเร็ง ระบบข้อ  รูมาตอยด์ และจิตเวช

  

กิจกรรมการพยาบาลที่ให้บริการ

       การให้การพยาบาลเบื้องต้น เช่น การดูดเสมหะ การให้ Oxygen การให้อาหารทางสายยาง เป็นต้น
       การให้การพยาบาลตามแผนการรักษา เช่น การเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจวินิจฉัย การให้สารละลาย / ยาทางหลอด เลือดดำ การฉีดยา การใส่ / เปลี่ยนสายปัสสาวะ การใส่ / เปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก การพ่นยา เป็นต้น
       การช่วยแพทย์ทำหัตถการต่าง ๆ
       คลินิคเบาหวานที่ให้คำปรึกษา , ความรู้ , การดูแลตนเองในผู้ที่เป็นเบาหวานโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมจากสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย
       การให้คำปรึกษาความรู้และการสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการตามกลุ่มโรคต่างๆ  ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามด้านสุขภาพ หรือบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทางโทรศัพท์

เวลาให้บริการ
 

แผนกอายุรกรรมเปิดให้บริการชั้น 1 อาคารเสริมคุณหลุยส์เวย์ ซึ่งแบ่งเป็นอายุรกรรมทั่วไปและเฉพาะทางโดย ให้บริการ ตามวันและเวลา ดังนี้

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.00 – 22.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.00 – 22.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 22.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 12.00 น. หรือ 20.00 น. ขึ้นกับแพทย์ที่ออกตรวจ 

หมายเหตุ : แพทย์จิตเวชทุกท่าน และ แพทย์เฉพาะทางบางท่าน ต้องโทรนัดวัน - เวลา ล่วงหน้า

              ประกาศ : ขยายเวลาบริการตรวจผู้ป่วยนอก OPD แผนกอายุรกรรม ถึงเวลา 22.00 น. ทุกวัน  ยกเวันวันหยุดนักขัตฤกษ์

                          เริ่ม  1 มิถุนายน 2559  เป็นต้นไปแพทย์


 

สิทธิพิเศษสำหรับคนรักสุขภาพ

บัตร Saint Louis Member Card

บัตรเดียวเป็นทั้งบัตรเงินสด
และบัตรส่วนลดในการรักษาพยาบาล

 อัตราค่าธรรมเนียมบัตร

- ค่าสมัครสมาชิก        500 บาท
  อายุบัตร                    3 ปี
  วงเงินเติมได้สูงสุด20,000 บาท 

** เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ** (คลิก)

***หมายเหตุ : บัตรพรีเมียร์การ์ด สามรถ
ใช้สิทธิ์ได้ตามปกติจนหมดอายุตามที่ระบุ
ไว้ในบัตร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
แผนกการตลาด
โทร. 0-2675-5000 ต่อ 51306-8

ติดต่อโรงพยาบาล


โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
27 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-5000
แฟกซ์. 0-2675-5200
อีเมล์ :  

Saint Louis Hospital
27 South Sathorn Rd.,Bangkok 10120
Thailand.
Tel. +662 210-9999, 675-5000
Email : 
แผนที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

Saturday the 1st. Saint Louis Hospital. พบปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติ ชม เพื่อพัฒนา Website ได้ที่ pr@saintlouis.or.th