แผนกอายุรกรรม

ขอบเขตการบริการ

          ให้บริการตรวจรักษาโรคด้วยยา ให้การพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยในกลุ่มโรคอายุรกรรมทั่วไปและ เฉพาะทาง ทุกเพศ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่อยู่ในภาวะที่ต้องให้การดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนหรือทันที


ลักษณะบริการ

บริการหลัก

     * วินิจฉัย ตรวจรักษา ตามมาตรฐานและจรรยาวิชาชีพ
     * ให้บริการด้านการพยาบาลตามมาตรฐานและจรรยาวิชาชีพ
     * ให้คำปรึกษา ความรู้และการสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการตามกลุ่มโรค
     * ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม ด้านสุขภาพ หรือบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทางโทรศัพท์

บริการเสริม

     * บริการตรวจสอบสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต ออกใบรับรองแพทย์เพื่อรับรองก่อนเข้าทำงาน เพื่อสมัครเรียน เพื่อสอบใบขับขี่ เป็นต้น
     * จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (กิจกรรมค่ายเบาหวาน จัดบอร์ด จัดนิเทศ ทำสื่อการสอนในรูปแบบของแผ่นพับทาง Intranet ในแต่ละกลุ่มโรค)
     * ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสากับโรงพยาบาล
     * ร่วมกิจกรรมชุมชนกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
     * ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 
    


      งานบริการแผนกอายุรกรรมเฉพาะทาง มีแพทย์อายุรกรรมเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น  ระบบประสาทและสมอง ระบบโลหิต ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบโรคไต ระบบการติดเชื้อ
มะเร็ง ระบบข้อ  รูมาตอยด์ และจิตเวช

  

กิจกรรมการพยาบาลที่ให้บริการ

       การให้การพยาบาลเบื้องต้น เช่น การดูดเสมหะ การให้ Oxygen การให้อาหารทางสายยาง เป็นต้น
       การให้การพยาบาลตามแผนการรักษา เช่น การเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจวินิจฉัย การให้สารละลาย / ยาทางหลอด เลือดดำ การฉีดยา การใส่ / เปลี่ยนสายปัสสาวะ การใส่ / เปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก การพ่นยา เป็นต้น
       การช่วยแพทย์ทำหัตถการต่าง ๆ
       คลินิคเบาหวานที่ให้คำปรึกษา , ความรู้ , การดูแลตนเองในผู้ที่เป็นเบาหวานโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมจากสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย
       การให้คำปรึกษาความรู้และการสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการตามกลุ่มโรคต่างๆ  ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามด้านสุขภาพ หรือบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทางโทรศัพท์

เวลาให้บริการ
 

แผนกอายุรกรรมเปิดให้บริการชั้น 1 อาคารเสริมคุณหลุยส์เวย์ ซึ่งแบ่งเป็นอายุรกรรมทั่วไปและเฉพาะทางโดย ให้บริการ ตามวันและเวลา ดังนี้

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 20.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 12.00 น. หรือ 20.00 น. ขึ้นกับแพทย์ที่ออกตรวจ 

หมายเหตุ : แพทย์จิตเวชทุกท่าน และ แพทย์เฉพาะทางบางท่าน ต้องโทรนัดวัน - เวลา ล่วงหน้าแพทย์


 

สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ

บัตร Premier Card Saint Louis
ขอเชิญท่านผู้รับบริการสมัครเป็นสมาชิก
เพื่อรับส่วนลดในการใช้บริการดังนี้

สำหรับผู้รับบริการทั่วไป
(มีประวัติคนไข้ที่โรงพยาบาลแล้ว)
-รับส่วนลดค่าห้องพัก 10%
-รับส่วนลดค่ายา 10%
(ยกเว้นยารายการพิเศษ)

ค่าสมัคร
- สมาชิกใหม่ 300 บาท
(ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 ค่าสมาชิกราย 2 ปี 200 บาท) 
- ต่ออายุบัตรสำหรับสมาชิกเก่า 200 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
ศูนย์บริการเอกสาร ชั้น 1 อาคารร้อยปีฯ
โทร. 0-2675-5000 ต่อ 10193

ติดต่อโรงพยาบาล


โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
27 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-5000
แฟกซ์. 0-2675-5200
อีเมล์ :  

Saint Louis Hospital
27 South Sathorn Rd.,Bangkok 10120
Thailand.
Tel. +662 210-9999, 675-5000
Email : 
แผนที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

Tuesday the 31st. Saint Louis Hospital. พบปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติ ชม เพื่อพัฒนา Website ได้ที่ pr@saintlouis.or.th