ภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลว 

 
ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure)หมายถึง ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามที่ต้องการ


ชนิดของภาวะหัวใจล้มเหลว  มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ
1. หัวใจห้องขวาล้มเหลว หัวใจห้องขวาจะรับเลือดจากร่างกายแล้วสูบฉีดไปยังปอดเพื่อฟอกเลือด หากหัวใจห้องขวาล้มเหลวจะทำให้เกิดอาการบวมของเท้า
2. หัวใจห้องซ้ายล้มเหลว   หัวใจห้องซ้ายจะรับเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดและจะสูบฉีดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย หัวใจห้องนี้จะแข็งแรงกว่าหัวใจห้องอื่นๆ หากหัวใจห้องนี้ล้มเหลว  ร่างกายจะไม่สามารถสูบฉีดเลือด ทำให้เลือดคั่งในปอดเกิดภาวะที่  เรียกว่า น้ำท่วมปอด   นอกจากนั้นยังทำให้เกิดอาการบวมที่เท้า

สาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลว  เมื่ออายุมากขึ้นการบีบตัวของหัวใจก็จะลดลง  หากมีภาวะที่ทำให้หัวใจทำงานมากขึ้น   หรือมีการสูญเสียความสามารถในการบีบตัวของหัวใจ ก็จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่

 1.  หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ  ผู้ป่วยมักจะมีประวัติเจ็บ และแน่นหน้าอกมาก่อน   เมื่อเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ กล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอย่างเพียงพอ สำหรับผู้ที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบตันอย่างเฉียบพลัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและตายไปบางส่วน หากบริเวณที่ตายกินบริเวณกว้าง  ก็อาจจะเกิดหัวใจวายเฉียบพลัน
 2.  กล้ามเนื้อหัวใจเอง ได้แก่ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจเอง (cardiomyopathy) การติดเชื้อของกล้ามเนื้อหัวใจ  กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง  

สาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลว

 1.  ความดันโลหิตสูง เมื่อความดันโลหิตสูงขึ้นทำให้กล้ามเนื้อหนาตัวต้องทำงานมากขึ้น และเกิดล้มเหลวได้
 2.  ลิ้นหัวใจ เช่น โรคหัวใจรูมาติกทำให้ลิ้นหัวใจตีบ หรือมีการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ  
   โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
 3.  โรคปอด เช่น โรคถุงลมโป่งพองก็สามารถทำให้หัวใจห้องขวาวาย
 4.  โรคเบาหวาน ซึ่งมักจะมีสาเหตุจากโรคหัวใจร่วมด้วยคือผู้ป่วยมักจะอ้วน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง
 5.  หัวใจเต้นผิดปกติ อาจจะเต้นผิดจังหวะ หรือเต้นช้าเกินไป หรือเต้นเร็วเกินไป ทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้อย่างเพียงพอ
 6.  สารพิษ เช่น สุราหรือยาเสพติด ซึ่งจะทำลายกล้ามเนื้อหัวใจ เป็นต้น
 7.  ผู้ป่วยที่มีโลหิตจางมาก ก็จำทำให้เกิดหัวใจวาย
 8.  ผู้ป่วยคอพอกเป็นพิษ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ  ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวในอนาคต ได้แก่
1.   การสูบบุหรี่                                    
2.   การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
3.   การขาดการออกกำลังกาย             
4.   ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน (อ้วน) 
 
การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว
ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่มีการทำลายกล้ามเนื้อหัวใจอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมากพอจึงเกิดอาการของหัวใจวาย  โปรดจำไว้ว่าการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวไม่ใช่การรักษาแล้วหายขาด การรักษาเป็นการปรับให้ร่างกายสู่สมดุล ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น ผู้ป่วยจำเป็นต้องร่วมมือในการรักษาโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิต หลักในการรักษา มีดังนี้

 1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิต
 2. การใช้ยารักษา
 3. การดูแลเรื่องอาหาร
 4. การรักษาโรคที่เป็นสาเหตุ เช่น การทำBalloon  หลอดเลือดหัวใจ   การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
 5. การใส่เครื่องมือเพื่อควบคุมการเต้นของหัวใจ

การป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว
โรคหัวใจเมื่อเป็นแล้วมักจะรักษาไม่หาย ดังนั้นการป้องกันก่อนเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว น่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
1.  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ เช่น กาออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงอาหารมันๆ อาหารเค็ม รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  ไม่เครียด งดการสูบบุหรี่ จำกัดการดื่มสุรา
2.  รักษาโรคที่เป็นอยู่ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ
3.  ตรวจร่างกายประจำปี
4.  การรักษาโรคพื้นฐาน เช่น การเต้นหัวใจที่ผิดปกติ  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคธัยรอยด์เป็นพิษ

สิทธิพิเศษสำหรับคนรักสุขภาพ

บัตร Saint Louis Member Card

บัตรเดียวเป็นทั้งบัตรเงินสด
และบัตรส่วนลดในการรักษาพยาบาล

 อัตราค่าธรรมเนียมบัตร

- ค่าสมัครสมาชิก        500 บาท
  อายุบัตร                    3 ปี
  วงเงินเติมได้สูงสุด20,000 บาท 

** เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ** (คลิก)

***หมายเหตุ : บัตรพรีเมียร์การ์ด สามรถ
ใช้สิทธิ์ได้ตามปกติจนหมดอายุตามที่ระบุ
ไว้ในบัตร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
แผนกการตลาด
โทร. 0-2675-5000 ต่อ 51306-8

ติดต่อโรงพยาบาล


โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
27 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-5000
แฟกซ์. 0-2675-5200
อีเมล์ :  

Saint Louis Hospital
27 South Sathorn Rd.,Bangkok 10120
Thailand.
Tel. +662 210-9999, 675-5000
Email : 
แผนที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

Saturday the 1st. Saint Louis Hospital. พบปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติ ชม เพื่อพัฒนา Website ได้ที่ pr@saintlouis.or.th