ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ขอบเขตการบริการ

         ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน โดยมีแพทย์อยู่ประจำศูนย์เพื่อให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง

การให้บริการ

  • ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการรถพยาบาลรับ - ส่ง ผู้ป่วยจากบ้านมา รพ. และจาก รพ.กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้าน รวมทั้งบริการรถพยาบาล เพื่อการส่งตรวจพิเศษนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการคลินิกนอกเวลาหลัง 20.00 น. ได้แก่ กุมารเวชกรรม , อายุรกรรม , ศัลยกรรม และสูติ - นรีเวช โดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
  • บริการให้คำปรึกษาทั่วไปในเวลาทำการ (นอกเวลาทำาการเฉพาะปัญหาสุขภาพฉุกเฉิน)


สถานที่ และ วัน เวลาที่ให้บริการ
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตั้งอยู่ที่อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 1 เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

การติดต่อ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-2675-5234 , 0-2675-5222 (สายตรง) หรือ 0-2675-5000 ต่อ 10119 หรือ 10130

แพทย์

 

สิทธิพิเศษสำหรับคนรักสุขภาพ

บัตร Saint Louis Member Card

บัตรเดียวเป็นทั้งบัตรเงินสด
และบัตรส่วนลดในการรักษาพยาบาล

 อัตราค่าธรรมเนียมบัตร

- ค่าสมัครสมาชิก        500 บาท
  อายุบัตร                    3 ปี
  วงเงินเติมได้สูงสุด20,000 บาท 

** เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ** (คลิก)

***หมายเหตุ : บัตรพรีเมียร์การ์ด สามรถ
ใช้สิทธิ์ได้ตามปกติจนหมดอายุตามที่ระบุ
ไว้ในบัตร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
แผนกการตลาด
โทร. 0-2675-5000 ต่อ 51306-8

ติดต่อโรงพยาบาล


โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
27 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-5000
แฟกซ์. 0-2675-5200
อีเมล์ :  

Saint Louis Hospital
27 South Sathorn Rd.,Bangkok 10120
Thailand.
Tel. +662 210-9999, 675-5000
Email : 
แผนที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

Sunday the 2nd. Saint Louis Hospital. พบปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติ ชม เพื่อพัฒนา Website ได้ที่ pr@saintlouis.or.th