บทความสุขภาพ
Feed

การทำงานของตับ

09 July 2019

 

ตับ เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญมากในร่างกายอยู่บริเวณชายโครงขวาใต้กระบังลม หนักประมาณ 2.5% ของน้ำหนักตัว ยาวประมาณ 7 นิ้ว เป็นอวัยวะที่มีเลือดมาเลี้ยงมากประมาณ 1500 cc. ต่อนาที หรือ 1 ใน 4 ของเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาที

 

หน้าที่ของตับ

  1. ตับสร้างน้ำดีวันละประมาณ 500 – 1000 CC.
  2. เพื่อย่อยอาหารไขมัน
  3. สร้างโปรตีนอีกหลายชนิดที่สำคัญ คือ Globulin Albumin และโปรตีนที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด
  4. กำจัดสารพิษต่างๆ ได้แก่ ยาบางชนิดและแบคทีเรียบางชนิด
  5. สร้างเม็ดเลือดแดงตั้งแต่อายุครรภ์ได้ 2 เดือน
  6. หน้าที่ในการรีไซเคิลสารจากเม็ดเลือดแดงที่ถูกทำลายที่ม้าม
  7. เป็นที่เก็บวิตามินต่างๆ เช่น วิตามิน B12, วิตามิน A, D, E และ K
  8. เป็นแหล่งเก็บพลังงานให้ร่างกายในรูปของแป้ง (Glycogen) และสามารถนำ Glycogen มาสลายเป็นพลังงานให้แก่ร่างกายได้

 

การตรวจ Liver enzymes test การตรวจการทำงานของตับ โดยดูจากเอนไซม์

Serum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT)
Serum glumatic Pyruvic transaminase (SGPT)
Alkaline Phosphatase

 

หลักการและประโยชน์ของการตรวจ Liver enzymes

เซลล์ของตับมี enzyme หลายชนิด เมื่อเกิดตับอักเสบ ทำให้เซลล์ของตับถูกทำลายระดับ enzyme ของตับมีค่าสูงขึ้น เช่น s-GOT, s-GPT ก็ไม่ได้มีแต่เพียงในตับเพียงอย่างเดียว มีในอวัยวะอื่นด้วย เช่น ในกล้ามเนื้อ เมื่อระดับ enzyme ดังกล่าวสูงขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นความผิดปกติที่ตับเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าระดับ enzyme สูงค่อนข้างมากก็มักจะแสดงถึงความผิดปกติที่ตับ แต่ถ้าสูงไม่มาก แพทย์ก็จะต้องแยกให้ได้ว่าท่ี่สูงเป็นโรคของตับหรือไม่ อาจต้องซักประวัติการดื่มเหล้าเบียร์ การใช้ยา (เพราะยาหลายชนิดทำให้เกิดตับอักเสบได้) อาจต้องแนะนำให้ตรวจเลือดหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B, C (เพราะไวรัสสองชนิดนี้ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังได้) อาจต้องส่งตรวจ Ultrasound ช่องท้องส่วนบนเพื่อดูสภาพของตับส่วน enzyme Alkaline phosphatase (AP) มักสะท้อนถึงความผิดปกติที่ท่อน้ำดี (ซึ่งตับมีหน้าที่สร้างน้ำดีด้วย) เช่นอาจสูงในคนที่เป็นนิ่วในท่อน้ำดี หรือในคนที่เป็นมะเร็งของท่อทางเดินน้ำดีเช่นเดียวกัน enzyme Alkaline phosphatase ก็มีในอวัยวะอื่นด้วยเช่นกัน เช่น ในกระดูก ดังนั้นแพทย์อาจจำเป็นต้องตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วย เพื่อยืนยันว่าเป็นความผิดปกติที่ตับหรือไม่
 

 

--------------------------------
>>> ดาวโหลดโบรชัวร์ <<
--------------------------------

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารศรีสวัสดิ์
โทรศัพท์ 0 2838 5555  ต่อ 30298-9
0 2838 6666 (สายตรง)