http://www.immeindia.com/

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ Saint Louis Hospital

หน้าหลัก

Hot News!

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษMagnetic resonance imaging


ประธานกรรมการบริหาร รพ.เซนต์หลุยส์


ข่าวสาร/กิจกรรม

 

ข่าวสาร/กิจกรรม
 
120957hot-news

ขอเชิญทุกท่านรวมฟังเสวนาสุขภาพ โอกาสวันก่อตั้งโรงพยาบาล

15-17 กันยายนนี้ ณ บริเวณโถงทางเชื่อม อาคารร้อยปีบารมีบุญ

แจ้งรายชื่อแพทย์ออกตรวจวันหยุดนักขัตฤกษ์วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2014 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2014 บริเวณโถงทางเชื่อมอาคารร้อยปีบารมีบุญ มีกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สอยดาวชิงรางวัลฯลฯ
  
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พ.ค. 2014 รพ.เซนต์หลุยส์ร่วมกับนิตยสารบันทึกคุณแม่ จัดกิจกรรมดี ๆ สำหรับคุณแม่มือใหม่ในงาน "The Whole 9 months : 9 เดือน เพื่อพัฒนาครรภ์คุณภาพ" ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม รพ.เซนต์หลุยส์ และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  วันสงกรานต์ ชาวเซนต์หลุยส์ ปี 2014 แพทย์ พยาบาล และบุคลากร รพ.เซนต์หลุยส์ ร่วมรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารในงาน "รวมธารา กตัญญูตา กตเวทิตา" เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย    นอกจากนี้ทางแผนกประชาสัมพันธ์ได้รดน้ำขอพรและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก้ผู้ป่วยสูงอายุที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรมรณรงค์สุขภาพ "โรคปอดบวม วายร้าย วัยสูงอายุ" โดย นพ.พิชัย นำศิริกุล อายุรแพทย์เฉพาะโรคทางเดินหายใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและอันตราย รวมถึงแนวทางการป้องกันรักษาโรคปอดบวมอีกด้วย
คลินิกเบาหวาน จัดกิจกรรมสุขภาพ "เบาหวาน...โรคใกล้ตัว (อันตรายกว่าที่คุณคิด)" โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน ร่วมเสวนาให้ความรู้และแนะนำเทคนิควิธีการปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วย เนื่องในโอกาสวันเบาหวานโลก
บาทหลวงวินัย ฤทธิบุญไชย ประธานมูลนิธิเซนต์หลุยส์ รับมอบเงินบริจาคที่ได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าของสมาชิกองค์กรแพทย์ จำนวน 124,069 บาท โดยมีแพทย์หญิงศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล ประธานองค์กรแพทย์ เป็นผู้มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ และสนับสนุนในกิจกรรมของมูลนิธิเซนต์หลุยส์ต่อไป
ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร ผู้อำนวยการรพ.เซนต์หลุยส์เข้ารับมอบใบรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการดีเด่น จากสภาเทคนิคการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการ"มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556"(Thailand La Forum 2013) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น เซนต์เดอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีคุณพัชราภรณ์ พานิชวิทิตกุล หัวหน้าแผนกปฏิบัติการการแพทย์ และทีมนักเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมแสงความยินดี
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ"115 ปี ห่วงใยและตอบแทนคุณ" เพื่อเป็นการตอบแทนและคืนกำไรให้แก่ผู้ใช้บริการ และสร้างความตระหนักให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ ในวันที่ 11-14 กันยายน 2014
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก รพ.เซนต์หลุยส์ โดยมีคุณพ่อวินัย  ฤทธิบุญไชย, ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร  สิทธีอมร และดร.สลักจิต  นพคุณ  มอบทุนการศึกษาในโครงการ "กองทุนน้ำใจเซนต์หลุยส์เพื่อการศึกษา" ให้แก่บุตรของบุคลากรองค์กรเซนต์หลุยส์ที่เรียนดีและประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 14 ทุน จำนวน 100,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
รถไฟฟ้าบีทีเอสร่วมกับ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรม "คลินิกลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ" ครั้งที่ 11 ในวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามเป้า เพื่อช่วยเหลือสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน โดยเฉพาะการให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนกสิริอายุ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ได้ขยายบริการห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความเป็นส่วนตัว  ที่ชั้น 6 อาคารสิริกุสลา  เป็นแบบเหมาจ่ายราย 30 วัน / 15 วัน / 7 วัน และแบบรายวัน
ขณะนี้โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้นำเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิเวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลล์(64 Slice CT Scan) มาให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค ซึ่งสามารถครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย หัวใจ สมอง ระบบเส้นเลือด ศีรษะและคอ หู ไซนัส ช่องท้อง สำใส้ใหญ่ และระบบกระดูก

 

แพ็กเก็จ&โปรโมชั่น

แพ็กเก็จ&โปรโมชั่น
คลินิก
เริ่ม
สิ้นสุด

ทั่วไป
15/09/2014
30/09/2014
ทั่วไป
01/08/2014 
31/08/2014 
ทั่วไป
01/07/2014
31/12/2014
 
โปรแกรมตรวจรักษาจมูกอักเสบเรื้อรัง
แผนกหู คอ จมูก 01/05/2014 31/12/2014
 
โปรแกรมวัคซีนมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็ก
แผนกกุมารเวชกรรม 01/05/2014 31/12/2014
 
วัคซีนสำหรับลูกน้อยแบบเหมาจ่าย
แผนกกุมารเวชกรรม 19/05/2014 31/10/2014
 
Sleep Test Package
แผนกหู คอ จมูก 15/04/2014 31/12/2014
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน
แผนกอายุรกรรม 25/03/2014 31/12/2014
 
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ทั่วไป 01/02/2014 30/06/2014
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม 01/02/2014 31/12/2014
 
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม 01/02/2014 31/12/2014
 
โปรแกรมผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชกรรม
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม 01/01/2014 30/06/2014

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ปี 2014 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ 01/01/2014 31/12/2014
 
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ปี 2014
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม 01/01/2014 31/12/2014

FreshJoomlaTemplates.com

สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ

บัตร Premier Card Saint Louis
ขอเชิญท่านผู้รับบริการสมัครเป็นสมาชิก
เพื่อรับส่วนลดในการใช้บริการดังนี้

สำหรับผู้รับบริการทั่วไป
(มีประวัติคนไข้ที่โรงพยาบาลแล้ว)
-รับส่วนลดค่าห้องพัก 10%
-รับส่วนลดค่ายา 10%
(ยกเว้นยารายการพิเศษ)

ค่าสมัคร
- สมาชิกใหม่ 300 บาท
(ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 ค่าสมาชิกราย 2 ปี 200 บาท) 
- ต่ออายุบัตรสำหรับสมาชิกเก่า 200 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
ศูนย์บริการเอกสาร ชั้น 1 อาคารร้อยปีฯ
โทร. 0-2675-5000 ต่อ 10193

ติดต่อโรงพยาบาล


โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
27 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-5000
แฟกซ์. 0-2675-5200
อีเมล์ :  

Saint Louis Hospital
27 South Sathorn Rd.,Bangkok 10120
Thailand.
Tel. +662 210-9999, 675-5000
Email : 
แผนที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

Saturday the 20th. Saint Louis Hospital. พบปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติ ชม เพื่อพัฒนา Website ได้ที่ pr@saintlouis.or.th