โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ Saint Louis Hospital

หน้าหลัก

Hot News


ประกาศทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย

 ประกาศทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
จะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติของผู้ป่วย
ที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลตั้งแต่ 5 ปี
หรือเข้ารับการรักษาครั้งสุดท้ายในปี 2553
หากผู้ป่วยท่านใดมีความประสงค์จะเก็บประวัติของท่านไว้
 กรุณาติดต่อด้วยตนเองพร้อมแสดงหลักฐานได้ที่ :
แผนกเวชระเบียน โทรศัพท์ 0-2675-5000 ต่อ 10193
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
และจะได้รับภายหลังที่ทำการแจ้ง 15 วัน

***********

 

 

 

 

 

สังคมดีที่เซนต์หลุยส์

ใส่บาตร..สุขใจ 

            พุทธศาสนิกชน ชาวเซนต์หลุยส์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อสร้างสิริมงคลในชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย

            ทั้งนี้ กิจกรรมทำบุญตักบาตรจะจัดขึ้น ทุกวันศุกร์แรกของเดือน เวลา 07.00 - 07.30 น. ณ สโมสรพนักงาน อาคารรวมจิตเพียรธรรม ชั้น 1ให้กำลังใจ

บาทหลวงสุรชัย ชุ่มศรีพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เข้าเยี่ยมอาการและให้กำลังใจเด็กชายชินวัฒน์ นิอะนนท์ หรือ น้องบอส เด็กเคราะห์ร้ายที่ถูกรถกระบะเปิดประตูกระแทกจนเสียหลักล้มลง ก่อนจะถูกรถบรรทุกทับขาจนเนื้อฉีกขาดได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะนี้เข้าพักรักษาตัวที่แผนกผู้ป่วยในชั้น 12 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ อาการปลอดภัยแล้วแต่ยังต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

รองผบช.น.เยี่ยมน้องบอส     พล.ต.ต.นิพนธ์   เจริญผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมคณะเข้าเยี่ยมอาการและให้กำลังใจเด็กชายชินวัฒน์ นิอะนนท์ เด็กเคราะห์ร้ายที่ถูกรถกระบะเปิดประตูกระแทกจนเสียหลักล้มลง ก่อนจะถูกรถบรรทุกทับขาจนเนื้อฉีกขาดได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณหน้าโรงเรียนวัดไทร ย่านบางคอแหลม และพักรักษาตัวที่แผนกผู้ป่วยในชั้น 12 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์


ข่าวสาร/กิจกรรม

แจ้งรายชื่อแพทย์ออกตรวจวันมาฆบูชา วันพุธที่ 4 มีนาคม  2015

แผนกอายุรกรรม

พญ.จารุณี สำเร็จประสงค์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.สมชัย มีนสุข ออกตรวจเวลา 06.30 – 12.00 น.
นพ.พิชัย นำศิริกุล ออกตรวจเวลา 09.00 – 14.00 น.
นพ.ชุติพัฒน์ ธรรมารัตน์ ออกตรวจเวลา 12.30 – 16.30 น.
ศ.พญ.สุวัทนา อารีพรรค ออกตรวจเวลา 13.00 – 16.00 น.
พญ.เชาวณี ภู่สุธาสี ออกตรวจเวลา 13.00 – 16.00 น.
นพ.สถาพร ธิติวิเชียรเลิศ ออกตรวจเวลา 17.00 – 19.00 น.
นพ.ทรงพล วิชิตนาค ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น.
แผนกกุมารเวชกรรม
พญ.วันเพ็ญ รักชีพ ออกตรวจเวลา 10.00 – 13.00 น.
นพ.เอกฤทธิ์ พาณิชยศิลปกิจ ออกตรวจเวลา 08.00 - 20.00 น.
พญ.พวงทอง บุณยะธรรมา ออกตรวจเวลา

17.00 – 20.00 น.

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

พญ.นวรัตน์ พวงโมรา ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
พญ.ปิยานี พลกนิษฐ ออกตรวจเวลา 07.00 – 15.00 น.
นพ.มานพชัย  ธรรมคันโธ ออกตรวจเวลา 17.00 – 19.30 น.

แผนกศัลยกรรม

นพ.บรรพต ภู่สุธาสี ออกตรวจเวลา 08.00 – 16.00 น.
นพ.ณรงค์ศักดิ์ จงศิริ ออกตรวจเวลา 07.00 – 19.00 น.

ศูนย์กระดูก ไขข้อ และกล้ามเนื้อ

นพ.สุนัย เจียรพัฒโนดม ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.ธานินทร์ สันธนะวนิช ออกตรวจเวลา 08.30 – 16.00  น.
นพ.อารักษ์ ลิ่มตระกูล ออกตรวจเวลา 13.00 – 17.00  น.

สถาบันหัวใจ

พญ.พรรณี เสถียรโชค ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.ศักดิ์ชัย รัศมีมาสเมือง ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
คลินิกตา หู คอ จมูก  
นพ.พิบูลย์ วัชรพิบูลย์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.(EYE)
นพ.วรุตม์ ศุภนคร ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.(ENT)

คลินิกทางเดินอาหาร/ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ

นพ.ธนกรณ์ หาญสมบูรณ์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 15.00 น. (GI)

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เปิดให้บริการปกติ  ( ไม่มีแพทย์ออกตรวจ )

ศูนย์ผิวหนัง

นพ.วิชัย หงส์จารุ ออกตรวจเวลา 09.00 – 11.00 น.
พญ.ปาริชาต ชลิดาพงศ์ ออกตรวจเวลา 16.00 – 19.00 น.
นพ.สมบูรณ์ จรัสวงศ์ขจร ออกตรวจเวลา 13.00 – 14.00 น

คลินิคแพทย์แผนจีน  

แพทย์จีนณรงค์ แซ่งุ่ย ออกตรวจเวลา 09.30 – 18.00 น. 
แพทย์จีนฉัตร์ยศกร รัชตะนาวิน ออกตรวจเวลา 09.00 – 14.00 น.

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.สุคนธ์ เกาสายพันธ์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 15.00 น.
นพ.สมิทธิ์ โรซาร์พิทักษ์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 15.00 น.
ศูนย์ทันตกรรม
ทพ.เมธี เตชะปณิต ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพ.สุวัฒน์ พิสุทธิกุลชัย ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพ.ภานุวัฒน์ ไตรภัทรนันท์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา

พญ.พีรยา จงหมายลักษณ์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 14.00 น.
พญ.พันพัชร์  โตสุโขวงศ์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 14.00 น.
พญ.พรพรหม วิวัฒน์ศรีกุล ออกตรวจเวลา 08.00 – 14.00 น.
พญ.ชินาภา จริยเศรษฐวงศ์ ออกตรวจเวลา 14.00 – 20.00 น.

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.รวินทร์ สวนาพร  ออกตรวจเวลา 06.00 – 16.00 น.
นพ.สัณฐิติ ดะห์ลัน ออกตรวจเวลา 16.00 – 06.00 น. (วันที่ 5)

************


แพ็กเก็จ&โปรโมชั่น

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FreshJoomlaTemplates.com

สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ

บัตร Premier Card Saint Louis
ขอเชิญท่านผู้รับบริการสมัครเป็นสมาชิก
เพื่อรับส่วนลดในการใช้บริการดังนี้

สำหรับผู้รับบริการทั่วไป
(มีประวัติคนไข้ที่โรงพยาบาลแล้ว)
-รับส่วนลดค่าห้องพัก 10%
-รับส่วนลดค่ายา 10%
(ยกเว้นยารายการพิเศษ)

ค่าสมัคร
- สมาชิกใหม่ 300 บาท
(ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 ค่าสมาชิกราย 2 ปี 200 บาท) 
- ต่ออายุบัตรสำหรับสมาชิกเก่า 200 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
ศูนย์บริการเอกสาร ชั้น 1 อาคารร้อยปีฯ
โทร. 0-2675-5000 ต่อ 10193

ติดต่อโรงพยาบาล


โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
27 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-5000
แฟกซ์. 0-2675-5200
อีเมล์ :  

Saint Louis Hospital
27 South Sathorn Rd.,Bangkok 10120
Thailand.
Tel. +662 210-9999, 675-5000
Email : 
แผนที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

Thursday the 5th. Saint Louis Hospital. พบปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติ ชม เพื่อพัฒนา Website ได้ที่ pr@saintlouis.or.th